Palūšė – hlavní město, rezort národního parku Aukštaitija. Zde se konají nejdůležitější události národního parku Aukštaitija.

Od poloviny 20. století jsou národní park Aukštaitija a Palūšė považovány za Mekku vodního turismu. Již od roku 1959 se začal budovat turismus v Palūšė, ze kterého se začali organizovat výlety vodního turismu. Odsud vedou nejdůležitější cesty přes jezera a řeky parku Aukštaitija.

Pýcha Litvy – úžasný kus přírody s jedním z nejstarších dřevěných svatyň – kostel Palūšė, rekonstruovaná loď, kpec Ladakalnis, nyní lépe připravený na turisty, mlýn Ginučiai, včelařské muzeum Stripeikiai, rozhledna na telekomunikační věži. Národní park Aukštaitija je vhodný pěší turistiku, kola, kánoe i na projížďku autem. Proto je národní park Aukštaitija dobře známí také mimo Litvu. V Palūšė je turismus dobře rozvinutý, jsou zde odpočívadla, místa na kempování, domy na lodích. Během léta jsou půjčovány lodě, v zimě – lyže. Je zde turistické centrum, knihovna, ve vesnici je také centrum řemeslné výroby.

Dobré možnosti na procestování okolí – vegetace může být objevena z botanické stezky, je zde 5 kilometrů wellness stezky v lesích, pěší stezka do Ginučiai, a také turistická cesta k Tauragnai.

Je zde také možnost jet na kočáru nebo saních. Z kopce kostela je skvělá vyhlídka na rozlehlost jezera Lūšiai. Toto jezero je blízko vesnice, a je také zahaleno legendou. Ta říká, že je nebezpečné pro muže, kteří by se zde chtěli koupat po půlnoci, protože se zde pak objevují skřítci, kteří mučí své oběti dosti zvláště – lechtáním. Starší obyvatelé stále věří, že jeden stále žije nedaleko od jezera Tarama.

V historických pramenech je Palūšė zmiňováno od roku 1651. Je zde dřevěný kostel v Palūšė sv. Jozapase (postaven v roce 1750, je to nejstarší kostel v Litvě. Říká se, že jediné použité nástroje na stavbu byly sekera a pila), zvonice (vyobrazena v bývalé poznámce 1 litas. Osmiúhlá zvonice, připomínající staré dřevěné litevské hradní věže, je v Litvě jediná svého druhu) a malá kaplička registrovaná v registru kulturního dědictví.  Kostel obsahuje cenné lidové umění – malby na fošnu, řezby, mosazné zvony, vyrobené mezi roky 1752 a 1772, ozdobené barokními ornamenty. Palūšė, které je blízko Ignalina, je místem narození prvního tvůrce litevské opery „Birutė“ Mikase Petrauskase jeho bratra tenora Kiprase. Konkrétně se v kostele Palūšė si jejich otec vzal, za zvuků varhan, J. Rastenytė z vesnice Antagavė.

Přejeme vám příjemné pobyt!