Priėjimas lieptu. Botanikos tako dalis. Pelkės ežeriukas Taramytė, prie Taramos ežero. Maudytis nepatartina.
Vieta minima knygoje „Lietuva. 101 legendinė vieta“ (Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vaitkevičienė), kur aprašyta jog senieji žmonės sako, kad velnias ir dabar gyvena netoliese esančiame Taramos ežerėlyje.