Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo paminklas