Lūšių ežero pakrantėje, prie Meironių kaimo, stovi 15 medinių skulptūrų.