Gamtinis paveldas. Saugomas botaninis gamtos paveldo objektas.