Pasakojama Ignalinos žuvininkystės ūkio istorija, pristatomi senieji verslinės ir mėgėjiškos žūklės įrankiai.

Tradicinio amato gyvybingumą, vaizdinį ir pažintinį, pristato virtualioje modernioje aplinkoje kelių aspektų pojūčiais. Makete veikia įvairios liečiamos vaizdinės priemonės, kurias naudojant šiuolaikiškai supažindina su etnografinės žvejybos virtualia tradicija (žuvų rūšys, ,,bobos“ mechanizmo sukimas, kraštovaizdis artimas realybei ) ir kt.